Lotte Broos-Huinink

Lotte Broos-Huinink


Lotte biedt hulp aan volwassenen en ouderen met angsten, fobieën, traumaklachten, klachten rondom zelfbeeld en stemmingsklachten.


Zij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt i.o.,VEN EMDR therapeut en aspirant schematherapeut. Zij is jarenlang werkzaam geweest in de ouderenzorg en geriatrische revalidatie, waar ze mensen behandelde met stemmings- en angstklachten,
zorgteams ondersteunde in het omgaan met onbegrepen gedrag, steunende familiegesprekken deed en neuropsychologisch onderzoek afnam. 


Lotte werkt met verschillende evidence-based behandelmethoden, waaronder cognitief gedragstherapeutische technieken zoals exposure (www.cognitievegedragstherapie.nl) schematherapeutische methoden (www.schematherapie.nl), EMDR (www.emdr.nl), en oplossingsgerichte technieken Art_Oplossingsgerichte_therapie_GZ_Psychologie.pdf (fredrikebannink.com); Internetdocument (nji.nl)

Tevens bestaat de mogelijkheid om te werken met E-health modules. Zie voor meer informatie: mijn werkwijze, hoe naasten worden betrokkenen informatie over E-Health.


Lotte is op woensdag en vrijdag werkzaam bij praktijk Imares. Daarnaast is zij werkzaam bij Altrecht (specialistische ggz instelling, afdeling ambulant ouderenpsychiatrie) waar ze mensen (60 jaar en ouder) met complexe psychiatrische problematiek behandelt, vaak met comorbide somatische en/of cognitieve klachten alsmede levensfaseproblematiek in de ambulante setting.

Hiernaast geeft Lotte werkbegeleiding en supervisie aan GZ-psychologen in opleiding.

Lotte (1983) is getrouwd en moeder van 3 kinderen.


Wat behandelt Lotte niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan zij u niet goed genoeg helpen. U wordt dan doorverwezen naar een andere praktijk of instelling.

  • ADD, ADHD
  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Eetstoornis
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid


Lotte biedt behandelingen in de Nederlandse. Zij vindt het belangrijk dat u elkaar goed begrijpt - spreekt u niet de Nederlandse taal, dan kan zij u helaas niet behandelen.


Het mailadres van Lotte is imares.lotte@gmail.com.