Onze organisatie

Onze organisatie

Kwaliteit


We streven bij Imares naar goede kwaliteit en dienstverlening. Daarom nemen we regelmatig deel aan congressen, volgen we bijscholing en hebben we gezamenlijk intervisie. 


Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog voldoet Esther Jansen-Winnubst daarnaast aan alle kwaliteitseisen die de Wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) stelt aan een GZ-psycholoog. Een tuchtcollege legt maatregelen op indien een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog niet aan deze kwaliteitseisen voldoet. In het BIG-register kan iedereen nagaan of er een maatregel is opgelegd aan zijn/haar hulpverlener. Voor meer informatie zie hiervoor www.bigregister.nl. Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden. 

 

Als BIG geregistreerde orthopedagoog generalist voldoet Marieke van Oosteren-Reeuwijk aan alle kwaliteitseisen die de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg), de NVO en de SKJ aan de Orthopedagoog generalist stellen. Voor meer informatie kijkt u op de website van het bigregister, de NVO of van de SKJ.

.

Desondanks kan het altijd gebeuren dat je het met bepaalde zaken niet eens bent. We werken graag open en laagdrempelig en zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Als je vragen of klachten hebt, willen wij je vragen deze in eerste instantie aan ons te laten weten. 

 

Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van jouw klacht. Praktijk IMARES is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. 


Klachtenregeling en procedure


Klachtenformulier