EvaLina Eulderink

Aanmelden

Stuur een mail naar imares.evalina@gmail.com voor het toesturen van het aanmeldformulier


Cliëntervaringen


Algemene Voorwaarden


Privacybeleid


Lid van beroepsverenigingen:

NVO

SKJ

ECHA

NIP

NVRG

EvaLina Eulderink


EvaLina heeft de afgelopen jaren gewerkt in het veld van hoogbegaafdheid en heeft veel expertise opgedaan op dit gebied. Zij is daarnaast gespecialiseerd in hechting, angsten, emotie-regulatiemoeilijkheden, zelfbeeld, hoogsensitiviteit en opvoed-vraagstukken.


Zij is orthopedagoog en daarnaast in opleiding tot systeemtherapeut. Dit betekent dat Evalina voornamelijk hulp aan het volledige of gedeeltelijke gezin biedt, waarbij de moeilijkheden tussen de gezinsleden centraal staan. Hierbij heeft zij tevens veel ervaring met het werken met gezinnen waarbij een broertje of zusje een beperking heeft. Zij is geregistreerd bij de NVO, het NIP, de NVRG (LIO) en het SKJ. Daarnaast is zij ECHA-specialist hoogbegaafdheid.


Behandeling

Evalina gebruikt in haar werk verschillende evidence-based behandelmethodieken waaronder exposure en systeembehandeling. Binnen de systeembehandeling maakt zij gebruik van de visies en methodieken uit de verschillende stromingen zoals de narratieve, structurele en de intergenerationele perspectieven waarbij er een nadruk ligt op de hechtingsgerichte gezinstherapie en de EFFT (Emotionally Focused Family Therapy). Evalina biedt aan zowel gezinnen als individuele cliënten binnen- en buitentherapie op maat. Dit houdt in dat er samen met het gezin en de cliënt wordt bekeken welke vorm van therapie bij hen aansluit.


Diagnostiek

Sinds 2016 heeft Evalina zich gespecialiseerd in onder andere diagnostiek binnen de hoogbegaafde doelgroep. Ten behoeve van de behandeling is bij Praktijk Imares ook onderzoek gericht op intelligentie (IQ), sociaal-emotioneel functioneren, de executieve functies en schoolse vaardigheden mogelijk. (klik hier voor meer informatie over diagnostiek)


Wat behandelt EvaLina niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan zij u niet goed genoeg helpen. U wordt dan doorverwezen naar een andere praktijk of instelling.


  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Eetstoornis
  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid


EvaLina biedt behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal.


EvaLina is werkzaam op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Haar mailadres is imares.evalina@gmail.com.