Clientenervaring

Cliëntervaringen

Cliëntervaringen


Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. 

​Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. Op basis van de beoordelingen hebben wij bijvoorbeeld onze wachtruimte opnieuw ingericht. Een andere verbetering: behandelaren vragen nu standaard na de intake of de cliënt het ziet zitten de behandeling met die behandelaar in te gaan.

 

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders - omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan appels met appels vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om mijn processen te verbeteren.

​ ​

Resultaten cliënttevredenheid 2023


Volwassenen

Bejegening (1-5) 4,89

Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,74

Samen beslissen (1-5) 3,89

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,59

Uitvoering behandeling (1-5) 4,89

Rapportcijfer (0-10) 9,22


*Gemiddelde van 9 ingevulde vragenlijsten over 2023


Kind & Jeugd

Bejegening (1-5) 4,83

Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 5,0

Samen beslissen (1-5) 4,88

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,88

Uitvoering behandeling (1-5) 4,88

Rapportcijfer (0-10) 9,44


*Gemiddelde van 9 ingevulde vragenlijsten over 2021


In 2023 gaan we verder met het uitbreiden van ons groepstherapie-aanbod en met organiseren van lotgenotencontact door het inzetten van ervaringsdeskundigen. Daarnaast zullen we clienten blijven stimuleren belangrijke naasten (steunbronnen) bij de behandeling te betrekken. Tevens willen wij nog meer aandacht besteden aan informatie geven over waar mensen zelf steun en kennis kunnen halen, naast de behandeling bij onze praktijk.