Tarieven en vergoedingen


Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen


De vergoeding voor psychologische hulpverlening verloopt via de zorgverzekering. De vergoeding voor orthopedagogische hulpverlening verloopt via de gemeente. Kijk voor informatie of/ in hoeverre de zorg die je nodig hebt vergoed wordt hieronder bij de behandelaar naar keuze.

Behandeling


Marieke van Oosteren-Reeuwijk, EvaLina Eulderink en Marjolein Brandenburg


Vergoede zorg

Praktijk IMARES heeft een contract met de gemeenten Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Hierdoor is het mogelijk om met een verwijzing van uw huisarts of beschikking van uw gemeente kosteloos hulp te ontvangen als u in een van deze gemeenten woont. 


De dorpen die onder bovenstaande gemeenten vallen:

Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide, De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading, Groenekan, Driebergen-Rijssenburg, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarsbergen, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Vechten, Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en Overlangbroek.

 

Particuliere zorg

Indien je hulp wil zonder tussenkomst van een buurtteam/ CJG, kan je er ook voor kiezen om op eigen kosten gebruik te maken van de hulpverlening van praktijk IMARES.

 

Tarieven

Voorafgaand aan een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch met ons overleggen om in te schatten of u bij ons aan het juiste adres bent. Dit gesprek is kosteloos. Daarna volgt een intake en eventuele vervolgsessies.

 

Kosten per sessie:

45 min directe tijd (daarnaast 15 min voorbereiden en uitwerken): € 120,-

60 min directe tijd (daarnaast 15 min voorbereiden en uitwerken) : € 142,50

Intake kort, 1 intakegesprek van 75-90 minuten, inclusief intakeverslag, behandelplan en huisartsenbrief: € 250,-

Intake uitgebreid, inclusief intakeverslag, behandelplan en huisartsenbrief: € 500,-

 

Afzegging

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of No Show wordt € 80,- in rekening gebracht. Let op: deze facturen worden niet vergoed door uw gemeente. Indien nodig kan de sessie online aangeboden worden (via beveiligd beeldbellen)

 

Praktijk IMARES hanteert de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). 

Esther Jansen-Winnubst, Lotte Broos-Huinink en Jorien Denie - van den Bosch


Hoe wordt psychologische hulp vergoed?

In het Zorgprestatiemodel (vanaf 2022), wordt de behandeling in de ggz per consult vergoed door de zorgverzekeraar. Hierbij worden de standaardtarieven van het NzA gehanteerd, of per zorgverzekeraar een bepaald afgesproken percentage daarvan.

Wij hanteren behandelsessies van 60 minuten directe tijd. Het tarief is €143,71. In dit tarief zit 15 minuten indirecte tijd verwerkt voor voorbereiding en verslaglegging.


Voor een intakegesprek hanteren wij een behandelsessie kort: 60 minuten directe tijd, 30 minuten diagnostiek directe tijd.

Het tarief is € 245,49 (voor de gehele intake). Hierin zit 30 minuten indirecte tijd voor verslaglegging en behandelplanbeschrijving verwerkt. Deze tarieven kunt u terugvinden op website: GGZ Tool - Tarievenzoeker (nza.nl) of opvragen bij uw zorgverzekeraar. Praktijk IMARES*e zal de ingezette behandel- of diagnostieksessies rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.


Particuliere sessies:

Het is mogelijk om particuliere sessies te krijgen, bijv wanneer uw behandelvraag niet aan de ‘verzekerde zorg’ voldoet of wanneer het omzetplafond dat Imares*e heeft afgesproken met uw verzekeraar, is bereikt. De tarieven die worden gehanteerd daarvoor zijn gebaseerd op de NzA tarieven:

Per 45 minuten: € 128,50

Per 60 minuten: € 152,50


Hoe hoog is de vergoeding van verzekerde zorg?

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. In 2022 € 385 per jaar plus eventueel vrijwillig eigen risico.

Prakijk IMARES*e heeft met bijna alle zorgverzekeraars in 2023 contracten afgesloten dit betekent dat uw behandeling voor 100% wordt vergoed (exclusief het eigen risico). Praktijk IMARES*e declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.


De zorgverzekeraars waar geen contract mee is, zijn de volgende:

  • ONVZ, waaronder Jaah en VvAa
  • Aevitae (Eurcare)
  • Aon, waaronder Ditzo

Als u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, dan betekent dat dat u wel een vergoeding kunt krijgen voor de behandeling, echter de vergoeding is lager, tussen de 60-70%. U kunt bij uw verzekeraar navragen wat het bedrag is dat zij vergoeden. Wij declareren behandeling van 60 minuten per sessie, onder de code: CO0627, Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten. Wij hanteren het NzA tarief hiervoor, zoals bovengenoemd bij particulier tarief. Wij sturen u dan een rekening, deze kunt u zelf aan ons betalen en indienen bij uw zorgverzekeraar voor een gedeeltelijke vergoeding.


Afzegging

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of No Show wordt € 80,- in rekening gebracht. Let op: deze facturen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Indien nodig kan de sessie online aangeboden worden (via beveiligd beeldbellen)

Diagnostiek


Ten behoeve van de (gezins/individuele)behandeling is bij Praktijk Imares ook intelligentieonderzoek mogelijk voor potentieel (hoog)begaafde kinderen. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de KIQT. Deze intelligentietest is speciaal ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen en heeft een bereik van een IQ van 105-170. De test is geschikt voor kinderen van 5;0 tot 10;11 jaar en wordt afgenomen door Evalina. Zij heeft zich sinds 2016 onder andere gespecialiseerd in diagnostiek bij (hoog)begaafde kinderen.

Daarnaast is ook onderzoek middels de IDS-2 mogelijk. Deze intelligentietest meet meer elementen van intelligentie en heeft een bereik van een IQ van 55-145. De test is geschikt voor kinderen van 5;0 tot 20;0 jaar. Naast intelligentie kunnen middels deze test verschillende executieve functies, het sociaal-emotioneel functioneren, de psychomotoriek en schoolse vaardigheden in kaart worden gebracht. Deze test wordt eveneens afgenomen door Evalina.


Kosten intelligentieonderzoek:

IQ-onderzoek (KIQT) standaard: € 800.-

IQ-onderzoek (KIQT) compact: € 500.-

IQ-onderzoek IDS-2 op maat: prijs op aanvraag


Een standaard IQ-onderzoek met de KIQT (5;0 – 10;11 jaar) bestaat uit:

- Kennismakingsafspraak met kind 30 minuten

- Afname KIQT 90-180 minuten (afnameduur afhankelijk van leeftijd)

- Verslaglegging bestaande uit scores, korte observaties en adviezen

- Een adviesgesprek met ouders om uitslag te bespreken en vragen te beantwoorden (55 minuten direct, 5 minuten indirect).


Een compact IQ-onderzoek met de KIQT (5;0 – 10;11 jaar) bestaat uit:

- Afname KIQT 90-180 minuten (afnameduur afhankelijk van leeftijd)

- Standaardrapportage van SCALIQ KIQT (geen observaties en geen adviezen)

- Een telefonisch uitslaggesprek van 30 minuten


Diagnostiek op maat:

Naast intelligentieonderzoek zijn er meerdere vormen van procesgerichte diagnostiek mogelijk. Middels de IDS-2 kunnen ook executieve functies, het sociaal-emotioneel functioneren, de psychomotoriek en de schoolse vaardigheden in kaart worden gebracht. In een intakegesprek brengen we graag samen met jou in kaart welke diagnostiek gewenst is voor jouw zoon/dochter en bepalen we samen hoe deze er uit zal komen te zien. Hieruit zullen de kosten worden berekend.