Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen


Tarieven en vergoedingen


De vergoeding voor psychologische hulpverlening verloopt via de zorgverzekering. De vergoeding voor orthopedagogische hulpverlening verloopt via de gemeente. Kijk voor informatie of/ in hoeverre de zorg die je nodig hebt vergoed wordt hieronder bij de behandelaar naar keuze.

Marieke van Oosteren-Reeuwijk


Vergoede zorg

IMARES heeft een contract met de gemeenten Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Hierdoor is het mogelijk om met een verwijzing van uw huisarts of beschikking van uw gemeente kosteloos hulp te ontvangen als u in een van deze gemeenten woont. 


De dorpen die onder bovenstaande gemeenten vallen:

Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide, De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading, Groenekan, Driebergen-Rijssenburg, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarsbergen, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Vechten, Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en Overlangbroek.

 

Particuliere zorg

Indien je hulp wil zonder tussenkomst van een buurtteam/ CJG, kan je er ook voor kiezen om op eigen kosten gebruik te maken van de hulpverlening van IMARES.

 

Tarieven

Voorafgaand aan een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch met ons overleggen om in te schatten of u bij ons aan het juiste adres bent. Dit gesprek is kosteloos. Daarna volgt een intake en eventuele vervolgsessies.

 

Kosten per sessie:

45 min directe tijd (daarnaast 15 min voorbereiden en uitwerken): € 120,-

60 min directe tijd (daarnaast 15 min voorbereiden en uitwerken) : € 142,50

Intake kort, inclusief intakeverslag, behandelplan en huisartsenbrief: € 285,-

Intake uitgebreid, inclusief intakeverslag, behandelplan en huisartsenbrief: € 500,-

 

Afzegging

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of No Show wordt € 80,- in rekening gebracht. Let op: deze facturen worden niet vergoed door uw gemeente. Bij Corona klachten wordt de sessie online aangeboden (via beveiligd beeldbellen)

 

IMARES hanteert de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). 

Esther Jansen-Winnubst


Hoe wordt psychologische hulp vergoed?

In het Zorgprestatiemodel, dat vanaf 2022 in gaat, wordt de behandeling in de ggz per consult vergoed door de zorgverzekeraar. Hierbij worden de standaardtarieven van het NzA gehanteerd, of per zorgverzekeraar een bepaald afgesproken percentage daarvan.

Wij hanteren behandelsessies van 60 minuten directe tijd. Het tarief is €143,71. In dit tarief zit 15 minuten indirecte tijd verwerkt voor voorbereiding en verslaglegging.


Voor een intakegesprek hanteren wij een behandelsessie kort: 60 minuten directe tijd, 30 minuten diagnostiek directe tijd.

Het tarief is € 245,49 (voor de gehele intake). Hierin zit 30 minuten indirecte tijd voor verslaglegging en behandelplanbeschrijving verwerkt. Deze tarieven kunt u terugvinden op website: GGZ Tool - Tarievenzoeker (nza.nl) of opvragen bij uw zorgverzekeraar. Imares*e zal de ingezette behandel- of diagnostieksessies rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.


Particuliere sessies:

Het is mogelijk om particuliere sessies te krijgen, bijv wanneer uw behandelvraag niet aan de ‘verzekerde zorg’ voldoet of wanneer het omzetplafond dat Imares*e heeft afgesproken met uw verzekeraar, is bereikt. De tarieven die worden gehanteerd daarvoor zijn gebaseerd op de NzA tarieven:

Per 45 minuten: € 120,-

Per 60 minuten: € 142,50


Hoe hoog is de vergoeding van verzekerde zorg?

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. In 2022 € 385 per jaar plus eventueel vrijwillig eigen risico.

IMARES*e heeft met alle zorgverzekeraars vanaf januari 2022 contracten afgesloten.

Omdat Imares*e contracten heeft afgesloten met alle zorgverzekeraars, betekent dit dat uw behandeling voor 100% wordt vergoed (exclusief het eigen risico). IMARES*e declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.


Afzegging

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging of No Show wordt € 80,- in rekening gebracht. Let op: deze facturen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bij Corona klachten wordt de sessie online aangeboden (via beveiligd beeldbellen)